Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace

Název:Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace
Sídlo:Štolcova 298/21, 618 00 Brno - Černovice
IČO:64327507
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:01.01.1996
Datum zápisu:24.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 2147
Předmět činnosti:

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy. příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem