Název: Masarykovy studentské odbory, z. s.
Sídlo: Sladová 471/6, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 09407049
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 09. 2020
Spisová značka: L 27095 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Hájit práva studujících masarykovy univerzity
Prosazovat sociální, ekonomické a kulturní zájmy studujících masarykovy univerzity, které mají přímý či nepřímý dopad na jejich vzdělávání a společenský status
Zprostředkovávat pohled studujících masarykovy univerzity na vzdělávání
Usilovat o rovné příležitosti a bezpečné inkluzivní prostředí pro všechny nehledě na jejich víru, etnicitu, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, sociální postavení či znevýhodnění