Malínský kulturní a osvětový spolek

Název:Malínský kulturní a osvětový spolek
Sídlo:Nový Malín 2, 788 03 Nový Malín
IČO:17868351
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20554
Účel:

Cílem a účelem spolku je aktivně působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme, a za které máme spoluzodpovědnost. spolek chce šířit pochopení pro zapojení občanů do komunitního dění v obci, zkvalitňování občanského soužití a zkrášlování prostředí v obci a v jejím nejbližším okolí. zároveň chce spolek šířit pochopení pro události v minulosti obce, které ovlivnily současný ráz a život v obci

Předmět činnosti:

Naplňování účelu chce spolek dosáhnout zejména: a)pořádáním nebo spoluorganizováním výstav, kulturních a společenských akcí. b)pořádáním jednorázových nebo jinak příležitostných přednášek, seminářů, pracovních setkání a exkurzí. c)podáváním podnětů, žádostí a peticí zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím a jednotlivcům. d)získáváním finančních zdrojů na obnovu památek a významných míst. e)příležitostným či jednorázovým vydáváním pohlednic, letáků, brožur, publikací a rozšiřováním článků do časopisů a novin nebo upomínkových předmětů nejrůznějšího zaměření