Mahavira Ananda ČR z.s.

Název:Mahavira Ananda ČR z.s.
Sídlo:Královická 1634/69, 100 00 Praha - Strašnice
IČO:17256399
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76382
Účel:

Pořádat kurzy, přednášky, semináře, festivaly, tábory komplexního osobního a duchovního sebe rozvoje pro muže, ženy a páry

Vytvářet programy celoživotního vzdělávání a komplexního seberozvoje dospělých

Produkovat tištěné i digitální materiály potřebné k činnosti spolku a jeho propagaci

Podporovat všestranně vlastnosti a dovednosti mužské povahy s respektem k duchovním a morálním hodnotám. rozvíjet sounáležitost se skupinou a iniciativního ducha

Podporovat úctu k archetypálnímu principu věčného ženství a všem ženám

Budovat a rozvíjet materiální zázemí k naplnění poslání spolku a jeho ideálů

Podporovat všemi způsoby činnost dalších organizací a firem, jejichž poslání je ve shodě s posláním a ideály spolku. včetně nabízení grantových výzev

Podporovat kulturní a náboženskou diverzitu v duchu svobody přesvědčení a náboženského vyznání

Podporovat hodnoty humanismu, demokracie, lidských práv

Školit a informovat muže a ženy v oblasti genderu a rovnosti žen a mužů

Přispívat ke zlepšení partnerských a rodinných vztahů

Pomáhat chránit a udržovat živé kulturní a historické dědictví českého národa a jeho autentické hodnoty. udržovat v národním povědomí památku českých hrdinů

Školit odborný personál k zajištění realizace cílů spolku, jak pro jeho členy, tak členy a zaměstnance dalších subjektů

Zakládat organizace a firmy, jejichž zisky budou sloužit účelu spolku

Organizovat dobrovolnickou práci k naplnění účelu spolku a jeho ideálů. podporovat dobrovolníky k získávání znalostí, dovedností a kompetencí

Podporovat umění v duchu konceptu objektivního umění

Podporovat poznání a rozvoj přírodních, tradičních a alternativních léčebných metod

Podporovat přeshraniční spolupráci a mobilitu, motivovat zapojení nevládních a neziskových organizací do akcí na evropské a celosvětové úrovni

Zvyšovat odpovědnost a občanské cítění obyvatelstva s využitím argumentů světových filozofií a duchovních tradic

Přispívat k rozvoji zemědělství, stavebnictví, dopravy, cestovního ruchu a tradičních řemesel

Podporovat cestovní ruch, pobyt venku, turistiku a agroturistiku. rozvíjet a provozovat turistické a agroturistické penziony

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - výroba, obchod a služby jinde nezařazené