M Fit studio z. s.

Název:M Fit studio z. s.
Sídlo:Žákovská 458, 582 81 Habry - Habry
IČO:17838011
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14273
Účel:

Účelem spolku je organizovat, provozovat a podporovat sportovní činnost svých členů a zapojovat široku veřejnost včetně mládeže do sportovních a tělovýchovných aktivit

Předmět činnosti:

Spolek organizuje a pořádá sportovní tréninky pro děti, dorost i dospělé za účelem zvýšení fyzické i psychické kondice, zdraví a zlepšení zdravého životního stylu svých členů

Spolek vede své členy a ostatní zájemce o sport z řad veřejnosti k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel a rovněž jejich vzdělávání v oblasti sportovní činnosti

Spolek napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti díky pravidelnému provádění rekreační sportovní činnosti

Spolek vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů

Spolek pořádá sportovní semináře, přednášky, konference

Spolek pořádá a organizuje dlouhodobé i krátkodobé sportovní akce/kempy/soustředění/pobyty za účelem propagace sportu a zdravého životního stylu pro své členy i další zájemce z řad veřejnosti