Lumínci, z.s.

Název:Lumínci, z.s.
Sídlo:Petrovice u Karviné 285, 735 72 Petrovice u Karviné
IČO:19153350
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20654
Účel:

Hlavní činností a cílem spolku je realizace aktivit spojených s péčí o děti předškolního věku, přičemž takové aktivity usilují v co největším možném rozsahu o podporu každodenního slaďování pracovního a rodinného života. cílem je nevýdělečná činnost spoč ívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. při utváření aktivit spojených s předškolní péčí spolek dbá, aby docházelo k tomu, že dětem budou předávány dovednosti, které jim pomáhají optimální hravou formou rozvíjet zejména svou fantazii, začleňování se do kolektivu, vnímá ní světa kolem nás, kreativitu, pohyblivost, komunikativnost a samostatnost. činnost spolku je také zaměřena na organizaci a pořádání sportovních, vzdělávacích, kulturních, výchovných a uměleckých akcí pro všechny věkové skupiny, a tedy nabízení možností aktivního trávení volného času, jež povedou k osobnímu rozvoji zúčastněných