Lucinky pokroky pro kroky z.s.

Název:Lucinky pokroky pro kroky z.s.
Sídlo:Smetanova 384, 261 01 Příbram - Příbram III
IČO:17831385
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76989
Účel:

Základním účelem spolku je podpora léčby a pořizování zdravotních pomůcek pro osobu postiženou spinální svalovou atrofií (dale jen sma), konkrétně pro lucii urešovou, nar. 04.10.2019

Účelem je rovněž zajištění potřeb nezbytných k usnadnění běžného života, zajištění potřebné rehabilitace, léčebných výloh, léků a dalších, blíže nespecifikovaných, potřeb a pomůcek

Účelem spolku je rovněž sdružování osob s cílem podporovat děti postižené sma. podporou je myšlena finanční, materiální, zdravotní a jiná pomoc

Dalším účelem spolku je šíření osvěty a povědomí veřejnosti o sma, jakož i charitativní a dobrovolnická činnost

Předmět činnosti:

A) zajišťování finančních prostředků pomocí sbírek, grantů, sponzorských darů, dotací apod. nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku

B) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí k zajišťování finančních prostředků a šíření povědomí o sma

C) vzdělávání se v problematice sma, zjišťování moderních trendů léčby ke zpomalení či zamezení progrese nemoci, event. vedoucích k vyléčení

D) zajišťování léčebné a rehabilitační péče nad rámec zdravotního pojištění

E) pořizování ortopedických, protetických a rehabilitačních pomůcek nutných k běžným denním činnostem, zajišťujících co nejlepší tělesný vývoj a zpomalení progrese nemoci

F) zajišťování a koupě léčebných přípravků nehrazených ze zdravotního pojištění

G) terénní a bytové úpravy nezbytné k zajištění bezbariérového přístupu podporované osoby

H) pořízení a úprava automobilu pro handicapovanou osobu