Název: Los Círculos, z.s.
Sídlo: Dešenice 1, 340 22 Dešenice
IČO: 10878556
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 23. 06. 2021
Spisová značka: L 9833 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:Účelem spolku je podpora kulturních, sportovních a sociálních projektů skrze nový cirkus
Pořádání a tvorba kulturních a kulturně sociálních projektů (jednorázových či dlouhodobých), včetně zajišťování služeb a činností souvisejících s realizací uvedených projektů
Podporovat sportovní aktivity a tělesnou zdatnost především dětí a mladých lidí, jakož i organizovat sportovní a volnočasové aktivity
Odborné vzdělávání
Dávat příležitost k tvorbě, prezentaci a soustředěné tvůrčí práci především začínajícím a mladým neprofesionálním umělcům
Využívat sociální cirkus jako nástroj pro boj se sociálním vyloučením a prevenci kriminality
Přibližovat umění nejen mladému publiku, ale i široké veřejnosti, vyhledávat a informovat nové publikum
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění