Název: Lomík z.s.
Sídlo: Verušičky 50, 364 52 Verušičky
IČO: 09778012
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 20. 01. 2021
Spisová značka: L 9728 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:Lov a vysazování ryb, ochrana a údržba životního prostředí
Zlepšení okolního prostředí
Zakládat a provozovat vlastní vody ke sportovnímu rybolovu a spravovat jejich hospodaření
Budování ochrany a tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného žití
Setkávání osob v přírodě i mimo ní, posezení s přáteli u příležitosti různých akcí
Ochrana přírody a krajin, poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí
Ukončení poškozování přírody a záchrana ohrožených druhů zvířat a rostlin
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Služby nebo zprostředkování činností a služeb z oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelné energetiky pro jiné subjekty
Provádění ediční činnosti k propagaci, dokumentaci a rozvoji jeho cílů
Výstavba a provozování zařízení, které se využívají k chovu ryb a rybolovu
Vedení a organizování rybářských kroužků, kde jsou organizováni mladitství členové spolku i mladitství zájemci o sportovní rybolov