Název: LOGUS CENTRUM, z.ú.
Sídlo: Na Truhlářce 2027/50, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 09431233
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 09. 2020
Spisová značka: U 900 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Vytvořit a provozovat profesionální multifunkční centrum pro děti a dospělé s vývojovým postižením
Poskytovat dětem a dospělým s vývojovým postižením specializovanou pomoc při jejich komplexním harmonickém rozvoji a socializaci
Statutární orgán - ředitel: ředitel: andrej rachmankulov, dat. nar. 10. července 1974 na truhlářce 2027/50, libeň, 180 00 praha 8
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně