Loděničan z. s.

Název:Loděničan z. s.
Sídlo:Holasovice 81, 747 74 Holasovice
IČO:17928753
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20576
Účel:

Rozvoj komunitního života v obci

Péče o okolní životní prostředí

Sociální, kulturní a edukační činnost

Předmět činnosti:

A)vytváření a podpora komunitních projektů

B)rozvoj pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dětí, volnočasových aktivit

C)organizování sportovních, vzdělávacích, zážitkových, sebezkušenostních a kulturních akcí

D)vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují,

E)ochrana přírody a krajiny,

F)mezigenerační propojení

G)environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

H)pořádání komunitních setkání, diskuzí a přednášek

I)komunikace požadavků občanů a podporovatelů spolku směrem k vedení obce a směrem ke zpracovateli územního plánu

J)praktická činnost ve spolupráci s obcí holasovice a jinými subjekty

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Hostinská činnost

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin