\"Líštěňský kohout\" z.s.

Název:\"Líštěňský kohout\" z.s.
Sídlo:Líšná 10, 751 15 Líšná
IČO:19194561
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20708
Účel:

A) provozovat kulturní, společenské, sportovní a obdobnou činnost se zaměřením na obnovu, zachování a rozvoj kulturních, společenských a sportovních tradic a pro tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální podmínky. b) vytvářet široké možnosti pro účast na kulturních, společenských a sportovních akcích organizovaných spolkem pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. c) budovat, provozovat a udržovat kulturní, společenská, sportovní i jiná zařízení za účelem provozování a rozvoje své činnosti. d) vést své členy a ostatní zájemce o činnost spolku k dodržování základních etických, mravních, estetických a sportovních pravidel. e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními spolky obdobného zaměření i jednotlivci. f) zajišťovat v oblasti vzdělávání svých členů, jejich školení. g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností