Liga českého sportu, z.s.

Název:Liga českého sportu, z.s.
Sídlo:Nad Strakovkou 2292/11, 160 00 Praha - Dejvice
IČO:17179092
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76328
Účel:

(i) prosazování práva všech dětí na organizovaný i neorganizovaný sport. liga českého sportu, z.s. si všímá velkého počtu dětí, které nemají přístup ke sportu, zejména z důvodu špatných finančních poměrů jejich rodin. toto nesmí být překážkou k jejich právu na sportování. pojmem děti se rozumí děti a studující mládež do 26 (slovy: dvaceti šesti) let. (ii) prosazování vhodných finančních, legislativních, materiálních a všech dalších potřebných podmínek pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ve kterých děti sportují. (iii) prosazování opatření, která umožní: a. volnočasové i organizované sportování i těm dětem, kterým je sport z finančních důvodů jinak nedostupný, b .zvýšení podílu sportujících dětí v populaci a v důsledku toho i zlepšení jejich zdraví a fyzické kondice, c. talentovaným dětem účast na sportovních akcích pořádaných národními sportovními svazy s cílem rozšířit základnu budoucích reprezentantů, d. zesílení vnímání zásad fair play

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

A. konzultace a poradenství. b. správa vlastního majetku. c. pronájem movitých i nemovitých věcí