Lidová obranná střelba LEX, pobočný spolek

Název:Lidová obranná střelba LEX, pobočný spolek
Sídlo:Jihovýchodní IV 917/20, 141 00 Praha - Záběhlice
IČO:19814909
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.10.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 78241
Účel:

Pobočný spolek je sportovně střeleckou organizací. účelem spolku, jakožto nepolitické organizace, je pořádat sportovní, kulturní a vzdělávací události zaměřené na střelbu z palných zbraní především sportovní střelbu především nikoliv však výhradně dle pravidel los. pobočný spolek se hlásí k myšlenkám a účelu spolku hlavního, viz stanovy hlavního spolku (dále jen stanovy) čl. ii

Předmět činnosti:

Hlavní činnost pobočného spolku vychází z hlavní činnosti hlavního spolku a zahrnuje tyto činnosti: a) organizování, pořádání a podpora lokálních, národních i mezinárodních sportovních soutěží pro veřejnost a to především, nikoliv však výhradně podle pravidel disciplíny los b) činnosti sloužící podpoře a propagaci zejména střeleckého sportu, c) tvorba a distribuce pravidel los pro českou republiku d) spolupráce obdobných spolků, navazování kontaktů s partnerskými organizacemi v čr, e) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, f) pořádání školení rozhodčích g) vedení kalendáře akcí los, h) vedení databáze rozhodčích los, i) propagace los, j) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Vedlejší činnost pobočného je realizována jako podpůrná a propagační aktivita spolku. zisk z vedlejší činnosti musí spolek použít výhradně na realizaci hlavní činnosti spolku včetně správy spolku. vedlejší hospodářská činnost spolku představuje: a) prodej předmětů a věcí pro sportovní střelbu a propagaci činnosti spolku, b) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, c) vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků a dalších materiálů