LEX, oblastní spolek Jižní Morava, PbS.

Název:LEX, oblastní spolek Jižní Morava, PbS.
Sídlo:Jihovýchodní IV 917/20, 141 00 Praha - Záběhlice
IČO:17616891
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76786
Účel:

Pobočný spolek se hlásí k myšlenkám a účelu spolku hlavního, viz stanovy hlavního spolku (dále jen stanovy) čl. ii. smyslem pobočného spolku je sdružovat členy lex na oblastním principu a pomáhat prosazovat ideje hlavního spolku, reprezentovat a vytvářet dobré povědomí o sdružení lex v daném regionu. oblastí zájmu spolku je brno (jihomoravský kraj), respektive blansko, vyškov, hodonín, břeclav, znojmo

Předmět činnosti:

Hlavní činnost pobočného spolku vychází z hlavní činnosti hlavního spolku a je realizována s přihlédnutím k oblastní působnosti těmito činnostmi: a)zvyšování právního vědomí a dovedností občanů v souvislosti s vlastnictvím, držením a nošením zbraní a střeliva, b)organizování a pořádání sportovních soutěží pro veřejnost a činnosti sloužící podpoře a propagaci zejména střeleckého sportu, c)vytváření podmínek pro vzájemně prospěšnou spolupráci členů navzájem a pro spolupráci obdobných spolků, navazování kontaktů s partnerskými organizacemi v čr, d)zastupování oprávněných zájmů svých členů ve vztahu k orgánům výkonné a zákonodárné moci, e)analyzování, komentování, připomínkování a propagace právních instrumentů v souvislosti s vlastnictvím, držením a nošením zbraní a střeliva, f)pořádání seminářů, přednášek a konferencí, g)organizování kampaní a petičních aktivit, h)vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, i)poradenské a konzultační činnosti

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Vedlejší činnost pobočného spolku vychází z vedlejší činnosti hlavního spolku a je realizována s přihlédnutím k oblastní působnosti jako podpůrná a propagační aktivita spolku. zisk z vedlejší činnosti může pobočný spolek použít výhradně na realizaci hlavní činnosti pobočného spolku včetně správy spolku. vedlejší hospodářská činnost pobočného spolku představuje: a)organizování a pořádání sportovních střeleckých soutěží a sportovně střeleckých akcí pro veřejnost a pravidelných i nepravidelných tréninků střelby, b)prodej předmětů a věcí pro sportovní střelbu a propagaci činnosti spolku, c)pořádání seminářů, přednášek a konferencí, d)vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků a dalších materiálů