Lety na křídle z. s.

Název:Lety na křídle z. s.
Sídlo:Sedliště 35, 739 36 Sedliště
IČO:17420393
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20349
Účel:

Účelem spolku je podpora a realizace létání na sportovních létajících zařízeních a letounech. osvětová činnost v oblasti létání a leteckých postupů a předpisů. vývoj, stavba a praktické ověřování modifikací sportovních létajících zařízení a letounů určených pro činnost spolku v rámci platných předpisů

Předmět činnosti:

Poskytování bezplatného poradenství a podpory všem zájemcům o létání včetně ukázkových letů. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci činností naplňujících účel spolku. příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře). realizace osvětové činnosti. další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze