Lesní klub Kamínek z.s.

Název:Lesní klub Kamínek z.s.
Sídlo:Hořičky 8, 552 05 Hořičky
IČO:17281661
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14103
Účel:

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické a sociální i duchovní zdraví místních dětí, rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví. a) šíření hodnot postavených na respektu k přírodě, vzájemném respektu mezi lidmi a respektu mezi rodiči a dětmi. b) zřízení a provoz lesního klubu kamínek, určeno pro předškolní výchovu dětí c) zapojení se rodičů do spoluvytváření aktivit lesního klubu kamínek d) předávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu, pěstování v rámci soběstačného zahradnictví, umožnění dětem a rodičům podílení se na aktivitách hospodářství e) vytvoření vzorové zahrady a hospodářství, sloužící jakožto příklad hospodaření v souladu s přírodními cykly a principy a jeho propagování široké veřejnosti f) organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním znalostí v oblasti ekologie, sportu, umění, životního stylu, sebepoznání atd. g) realizace aktivit, které podporují umění, vnímání prvků, které patří ke krajině, jejich užitnou i estetickou hodnotu