Název: Lesní klub Hašánek z.s.
Sídlo: Kosova 1243/1b, 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 10845976
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 18. 06. 2021
Spisová značka: L 74905 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je zajištění a podpora dětí a jejich vzdělávání v pravidelném kontaktu s přírodou a s tím spojená podpora udržitelného rozvoje, environmentální výchovy, vzdělávání a rozvoj komunitního života obce
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jako podporu hlavní činnosti, tak za účelem hospodárného využití majetku spolku. zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavní činnosti dle článku iv. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu