Lesní klub Farma u Kosího potoka, z.s.

Název:Lesní klub Farma u Kosího potoka, z.s.
Sídlo:Stará Voda 11, 353 01 Stará Voda
IČO:19415303
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10404
Účel:

Účel spolku 1.zřízení a provozování lesního klubu pro předškolní děti. 2.zřízení a provozování lesní mateřské školy. 3.šíření hodnot postavených na respektu k přírodě, vzájemném respektu mezi lidmi a respektu mezi rodiči a dětmi. 4.vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu. 5.podpora rodiny, tzn. organizování aktivit pro společný prožitek celé rodiny. 6.předávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu, hospodaření s domácími zvířaty a pěstování v rámci soběstačného zahradnictví, tzn. pořádání kurzů s odborníky, vytvoření vzorového hospodářství, umožnění dětem a rodičům podílení se na aktivitách hospodářství. 7.vytvoření ekologického komunitního centra zaměřeného především na osvětovou činnost (přednášky, besedy, workshopy, rukodělné dílny apod.) 8.pořádání táborů (zimních, letních, příměstských) a víkendových pobytů pro děti i rodiče. 9.organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním znalostí v oblasti ekologie, sportu, umění, životního stylu, sebepoznání atd

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti spolku jsou zejména: a)provozování lesního klubu b)provozování lesní mateřské školy c)provozování výdejny lesní mateřské školy d)praktická činnost ve vzdělávání dětí a mládeže e)činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická a estetická výchova f)spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy g)pořádání vzdělávacích, osvětových a kulturních akcí (přednášky, semináře, kroužky, výstavy, trhy) pro děti, rodiče a širokou veřejnost h)prodej vlastních výrobků za účelem podpory hlavní činnosti spolku a naplňování účelu spolku (jarmark, trh, slavnost) i)chov hospodářských zvířat, pěstování plodin j)rozvoj lidského společenství, pořádání komunitních, kulturních a osvětových akcí k)poskytování služeb pro rodinu, domácnost