Lesíkov z. s.

Název:Lesíkov z. s.
Sídlo:Vrablovec 818/3, 747 14 Ludgeřovice - Ludgeřovice
IČO:17845840
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:06.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20549
Účel:

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vytvoření podmínek k dalšímu rozšíření péče o děti, poskytování péče o děti v batolecím a předškolním věku s cílem pomoci rodinám sladit soukromý a pracovní život a zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. dílčím cílem je pomoci dětem s jejich rozvojem a prohlubováním schopností ve všech směrech života, smysluplnou náplní jejich volného času a rozvojem kladného vztahu k přírodě

Předmět činnosti:

Vybudování dětské skupiny (ds) a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině spočívající v pravidelné péči o děti v batolecím a předškolního věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte. pomáhat s rozvojem schopnosti dětí zahrnující schopnost komunikace, kooperace s ostatními dětmi, hygienické a další návyky. realizace aktivity posilující utváření kladného vztahu dětí k přírodě a schopnost soužití s přírodou, objevování a prohlubování poznatků o přírodě, která by měla vést k myšlení a jednání v souladu s principem udržení kvality životního prostředí. příprava vzdělávacích akcí jako jsou divadelní představení, besídky, výtvarné činnosti, sportovní a jiné společenské akce. rozvíjení spolupráce s obdobnými organizacemi za účelem vzájemné výměny zkušeností. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňující účel spolku. poskytnutí vzdělávacích, informačních a poradenských služeb. pořádání volnočasových aktivit pro děti a dospělé ve formě zájmových kroužků, kurzů nebo cvičení