Název: Lepší život Elince, z.s.
Sídlo: Křiby 4708, 760 05 Zlín
IČO: 09833633
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 01. 2021
Spisová značka: L 27458 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Účelem spolku je podpora potřeb a zájmu osoby postižené spinální svalovou atrofií, a to konkrétně ely holíkové, narozené 3.července 2020. za výše uvedený účelem bude spolek získávat finanční prostředky od dárců a organizovat veřejné sbírky, přičemž výtěžek z těchto aktivit bude použit na financování potřeb ely holíkové k usnadnění běžného života, zejména na zajištění potřebné rehabilitace, dalších cvičení a zájmových kroužků k podpoře pohybové aktivity (hipoterapie, plavání, aj.), rehabilitačních pobytů, asistence, léčebných výloh a léků nehrazených ze státního zdravotního pojištění a jejich aplikací ve zdravotnickém zařízení (a to i v zahraničí), na pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek, dále na zajištění bezbariérového bydlení a potřebných terénních úprav k zajištění bezbariérového přístupu a na pořízení a úpravu automobilu pro handicapované. výtěžek může být použit rovněž k podpoře dalších osob s diagnózou sma, a to k financování stejných potřeb jako v případě ely holíkové