Legio Tempore, z. s.

Název:Legio Tempore, z. s.
Sídlo:Krumpach 1950/25, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
IČO:19209398
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20720
Účel:

Účelem spolku je veřejný zájem v poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů, zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit s tím spojených, které probíhají v různém časovém období, sezóně, týdnech, dnech, hodinách, mohou probíhat i celoročně, se zaměřením na děti předškolního a školního věku, ale i pro dospělé každého věku

Předmět činnosti:

K zabezpečení svého poslání a cílů činnosti spolek zejména: - organizuje činnost v oblasti volnočasových aktivit, kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně - společenských aktivit, - vyvíjí lektorskou, kurzovní, metodickou a vzdělávací činnost, - samostatně i ve spolupráci s dalšími subjekty pořádá tábor, soutěže, festivaly, besedy, umělecké dílny, semináře, výstavy, sympozia a plesy, - vyhledává dotace, granty a jiné peněžité příspěvky pro činnosti spolku a jeho aktivit, - další jiné aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Sovrch z.s. Dr. Filipa 654/13, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II Detail
SUMMER CAMPS z. s. Bystročice 15, 779 00 Bystročice Detail