LEGENDY z.s.

Název:LEGENDY z.s.
Sídlo:Horní Bradlo 5, 538 25 Horní Bradlo
IČO:19126441
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14359
Účel:

Rozvoj a podpora povědomí a znalostí o motocyklech značky indian motorcycle

Zajištění a sdružování majitelů, provozovatelů, jezdců a příznivců motocyklů americké provenience značky indian motorcycle

Pořádání a zajištění vlastních kulturních a jiných akcí vč. srazů za účelem utužení sounáležitosti uvnitř zapsaného spolku

Předmět činnosti:

Realizace sportovních, společenských a jiných akcí či činností, za účelem uspokojení potřeb členů a třetích osob. vyvíjení činnosti spojující členy ve společném zájmu o vlastní sportovní a společenské vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho zajištění. realizace reklamních či jiných činností za účelem zviditelnění zapsaného spolku legendy a připojení dalších členů do zapsaného spolku. pořádání či spolupořádání kulturních, společenských, charitativních či jiných akcí, a to ať už individuálních či kolektivních. napomáhání dalšími formami své činnosti k rozvoji veřejného života, kultury, zdraví a sportovního vyžití osob v obci, kde zapsaný spolek nebo jeho frakce působí. realizace akcí, jejichž prostřednictvím bude rozšiřováno povědomí veřejnosti o motosportu a všem co je s ním spojené, pokud se jedná o motocykly značky indian motorcycle