Název: LEBEDA CHARITY, z.s.
Sídlo: Šípková 471/31, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
IČO: 09977104
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 05. 03. 2021
Spisová značka: L 9802 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:- uskutečňování obecně prospěšných činností vedoucích ke spokojenému a naplněnému životu, - sociální, charitativní a rozvojová pomoc, - přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující k pozitivním životním hodnotám, - vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů, - podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, nadací, nadačních fondů apod