Laskavě, z.s.

Název:Laskavě, z.s.
Sídlo:K Novému světu 528/4, 594 01 Velké Meziříčí - Velké Meziříčí
IČO:17243025
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28358
Účel:

Základním posláním spolku je 1. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 sb. v platném znění. 2. podpora fungování a činnosti dětské skupiny. 3. podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské /mateřské/ dovolené. 4. podpora vytváření příznivých podmínek pro soulad rodinného a pracovního života (work - life balance). 5. vybudování komunity se společnými zájmy, společnou činností a sdílením zkušeností. 6. environmentální výchova a vzdělávání, publikační činnost. 7. podpora vzdělávání a volnočasových aktivit (vč. oblasti sportu a tělovýchovy) pro děti a mládež, vč. dětí ohrožených sociálním vyloučením. 8. podpora mezigeneračního soužití. 9. vzdělávání odborníků i široké veřejnosti v oblasti podpory dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením a osob ohrožených na trhu práce

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Organizování veřejných akcí s cílem aktivizovat a sdružovat členy komunity. současně je motivovat k participaci, seberozvoji, spolupráci a rozvoji komunity

Provozování dětské skupiny za účelem poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro rodiče nebo jiné osoby, kterým bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů

Poskytování poradenství, vč. metodické pomoci a podpory dětské skupiny prostřednictvím vývoje a výroby výukových pomůcek

Realizace vzdělávacích aktivit a tvorba metodických materiálů pro děti i dospělé

Zajišťování realizaci volnočasových a táborových aktivit, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, kulturního vzdělávání, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Realizace aktivit vedoucích k propojení členů komunity napříč generacemi

Podpora vzdělávání a slaďování pracovního a rodinného života (work - life balance), realizace motivačních aktivit pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Zprostředkování dalšího odborného poradenství prostřednictvím spolupracujících organizací a institucí

Podporování aktivit směřující k podpoře a rozvoji spolku, jeho členů a zaměstnanců

Vytváření ekonomické základny vlastní vedlejší hospodářskou činností spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku