Název: Lacrosse Club Benešov, z. s.
Sídlo: Mrač 59, 257 21 Mrač
IČO: 10755756
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 05. 2021
Spisová značka: L 74724 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A.provozovat sport, zejména se zaměřením na všechna odvětví lakrosu a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; b.vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel; c.hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci; d.zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení; e.dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod; f.budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá; g.vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže