Název: Kultura Jablonec, p. o.
Sídlo: Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 09555340
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 10. 2020
Spisová značka: Pr 1169 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Předmět činnosti:Provozování kulturního zařízení (eurocentrum, kino radnice, kino junior, letní kino, dům jany a josefa v. scheybalových, kostel sv. anny)
Provozování turistického informační centra
Pořádání, organizování a zajišťování kulturní, společenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové a jiné akce určené pro širokou veřejnost
Pořádání a organizování festivalů, přehlídek a soutěží v oblasti zájmových i profesionálních aktivit
Získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování a zpřístupňení veřejnosti formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírek umělecké a muzejní povahy
Shromažďování a ochrana historických předmětů a uměleckých děl, která mají souvislost s městem jablonec nad nisou a okolním regionem
Vydávání a rozšiřování periodického tisku, neperiodických publikací a jiné materiálů v tiskové i elektronické podobě pro potřeby organizace a akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem jablonec nad nisou a dalších subjektů, realizujících kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce
Propagace města jablonec nad nisou a rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci se statutárním městem jablonec nad nisou
Prezentování statutárního města jablonec nad nisou na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí
Zajišťování provozu a správy turistickoinformačního portálu města jablonec nad nisou
Doplňková činnost: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně souvisejících služeb a správy a údržby pronajímaných prostor
Pronájem a půjčování věcí movitých
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba potravinářských a škorbárenských výrobků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
ID datové schránky: k5mm5mp
Příjem datových zpráv: Ne