Název: Kultura a víno, z. s.
Sídlo: U školy 129, 696 21 Josefov
IČO: 11637935
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 07. 2021
Spisová značka: L 27741 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:-podpora a propagace autorské, hudební, divadelní a výtvarné tvorby, hudebních uskupení a uměleckých talentů -podpora a propagace vinařství a vinohradnictví -podpora rozvoje kulturního, uměleckého a vinařského povědomí veřejnosti -vzdělávání mládeže v oblasti kultury a vinařství -přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí -poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro seniory a rodinu, ochrany veřejného zdraví -ochrana života, důstojného stáří, rodiny, přírody, krajiny, památek, tradic a kulturních hodnot