KUDY Z MOSTU, z.s.

Název:KUDY Z MOSTU, z.s.
Sídlo:Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most - Most
IČO:17095166
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13354
Účel:

A)účelem spolku je veřejný zájem v poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů, zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit s tím spojených, které probíhají v různém časovém období, sezóně, týdnech, dnech, hodinách, mohou probíhat i celoročně, se zaměřením na děti předškolního a školního věku, ale i pro dospělé každého věku, b)organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí v různém období, převážně v době školních prázdnin a volna pro děti a dospělé každého věku, c)pořádání, organizování, moderování dětských dnů, mimoškolních a volnočasových aktivit, hromadných srazů, sportovních turnajů, vědomostních soutěží, zábavných programů a jiných společenských akcí, d)akce pro firmy (teambuilding) a širší veřejnost, e)propagace pořádaných akcí tábora, publikování článků, správa webových stránek, pořizování fotografií a video záznamů, následně jejich úprava a použití v rámci propagace či zveřejnění na stránkách tábora či sociální sítě. poskytování informací a shromažďování dat obecně, f)správa majetku spolku, jeho údržba, péče, zajištění, nákup, shromažďování, obnova a jiné pro spolek přínosné potřeby v rámci jeho chodu, g)shánění, získávaní, přijímání sponzorských darů, a to finančních i věcných, různých grantů a dotací, které poslouží k pořádání akcí, správě majetku, nákupu a obecně k chodu spolku, h)vzdělávaní a rozvíjení členů spolku, účast na školeních, prezentacích a jiných vzdělávacích aktivitách, zvyšující rozvoj členů spolku, i)další jiné aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti, j)vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a svého poslání, a to zejména vlastní vedlejší hospodářskou činností, a to v souladu s živnostenským zákonem zejména v rozsahu živnosti volné, k)podporovat veškeré sportovní činnosti, zejména sportovní aktivity jiných spolků, obecně prospěšných společností či jiných subjektů jak právnických, tak fyzických