Kryštůfek, z.s.

Název:Kryštůfek, z.s.
Sídlo:Boettingerova 2654/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
IČO:17839815
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10270
Účel:

A) provozování dětské skupiny b) pořádat a organizovat pravidelné celoroční i jednorázové aktivity v oblasti mimoškolní výchovy dětí, mládeže a dospělých, pořádání kurzů, školení, besed, zajišťování lektorské činnosti, provozování kulturně - vzdělávacích akcí. c) realizovat vzdělávací programy pro děti a mládež

Předmět činnosti:

D) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy a s dalšími neziskovými organizacemi i jednotlivci. e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví apod. v místě své působnosti, a to zejména formou veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností