Křížovnické sady 1253 bytové družstvo

Obchodní firma:Křížovnické sady 1253 bytové družstvo
Sídlo:U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha - Karlín
IČO:17364345
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8978
Předmět činnosti:

Činnost za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů spočívající především v: (a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor (b) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor)1, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním

Předmět podnikání:

Činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor, staveb a pozemků osobám, které nejsou členy družstva