Název: Krajský kuželkářský svaz Vysočina ČKBF
Sídlo: U Kult. domu 170, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO: 09738541
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 12. 2020
Spisová značka: L 74176 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Základním účelem kksv je vytvářet podmínky pro kuželkářský sport v kraji vysočina, zejména: a) v souladu s usneseními valné hromady čka zabezpečovat rozvoj kuželkářského sportu na svém území; b) organizovat a zajišťovat soutěže, školení rozhodčích, trenérů a dalších osob působících v oblasti kuželkářského sportu; c) v součinnosti s orgány krajské samosprávy, státní správy a jiných právnických osob (např. čus) se podílet na zabezpečování finanční podpory kuželkářského sportu na svém území; d) zajišťovat krajskou sportovní reprezentaci kuželek