KPsychologovi, z.s.

Název:KPsychologovi, z.s.
Sídlo:Sudoměřice u Bechyně 24, 391 65 Sudoměřice u Bechyně
IČO:19354509
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9220
Účel:

Účelem spolku je všestranně podporovat pozitivní vnímání psychického zdraví společnosti a pomáhat destigmatizovat návštěvu psychologa či jiného odborníka

Předmět činnosti:

Výše uvedeného cíle bude spolek dosahovat prostřednictvím hlavní činnosti spolku, která bude spočívat zejména v: a. realizaci osvětových, informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti duševního zdraví, a to především pro své členy, dárce a příznivce, ať už v rámci vlastních služeb, programů a projektů, anebo zapojením do projektů partnerských organizací, b. propagaci, publikační činnosti a provozování webové stránky www.kpsychologovi.cz, c. spolupráci s dalšími subjekty u nás i v zahraničí, d. veškeré další činnosti spojené s účelem spolku, jak je shora vymezen

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Kromě výše uvedené hlavní činnosti bude provozovat spolek vedlejší činnost za účelem podpory hlavní činnosti a hospodářského využití spolkového majetku. vedlejší činnost spolku bude spočívat zejména v: a. realizaci vzdělávací a informační aktivity pro samosprávu, organizace občanského sektoru (spolky, nadace) a podnikatelské subjekty, b. veškeré další podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti