Kočičí miska z. s.

Název:Kočičí miska z. s.
Sídlo:Náměstí Vítězslava Hálka 96, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
IČO:17634920
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76807
Účel:

A)kočičí miska je dobrovolným a nezávislým spolkem fyzických osob, které spojuje aktivní zájem o pomoc kočkám bez domova a o životní prostředí. ve své činnosti se řídí právním řádem české republiky, těmito stanovami (dále též stanovy) a dalšími vnitřními předpisy spolku. b)kočičí miska je občanským sdružením založeným dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a od 1. 1. 2014 považovaným za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Předmět činnosti:

Hlavním cílem spolku je: pomoc kočkám bez domova žijícím na ulicích, jejich kastrace, veterinární ošetřování, krmení a celková péče o ně poskytování dočasné péče a vyhledávání nového domova pro kočky v dočasné péči poskytování poradenství v oblasti péče o kočky, zejména v oblasti výživy usilovat o zlepšení povědomí veřejnosti o životě toulavých koček a důležitosti kastrací propagace udržitelnosti a ochrany životního prostředí a podílení se činnostech s těmito tématy souvisejícími zajišťování prostředků k uvedeným činnostem pomocí finančních a materiálních darů, benefičních akcí a prodejem vlastních výrobků spolupráce s organizacemi majícími za cíl ochranu zvířat transparentní činnost uvedené činnosti spolku budou primárně vyvíjeny jako bezúplatná aktivita jeho členů. bude - li při výkonu hlavní činnosti spolku dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost. žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností