Knihovní spolek Hředle z.s.

Název:Knihovní spolek Hředle z.s.
Sídlo:Hředle 76, 270 08 Hředle
IČO:19417071
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:30.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77797
Účel:

Podpora občanského soužití

Předmět činnosti:

- spravovat a uspořádávat tiskoviny, knihy a nosiče audiovizuálních děl, které bude spolek vlastnit či mít ve správně a zpřístupnit je pro občany - pořádat kulturní, společenské, vzdělávací a podobné akce, jako např. výstavy, koncerty besedy a neformální setkávání občanů a přispívat tak k vytváření dobrých sousedských vztahů mezi občany - pomáhat při vytváření, presentaci a propagaci nových tištěných i audiovizuálních děl vztahujících se k obci a jejímu okolí včetně publikační činnosti a tak upevňovat vztah k obci - spolupracovat s občany, spolky a dalšími zájemci a subjekty při sběru, presentaci a archivaci všech skutečností, které se týkají minulosti obce, občanů a blízkého okolí obce, podílet se na činnostech směřujících k zachycení současného života v obci a archivovat výstupy plynoucí z této činnosti pro generace následující - motivovat občany k aktivnímu podílení se na správě obce, vzbuzovat zájem o záležitosti, které se dotýkají občanů a zdůrazňovat odpovědnost občanů za budoucnost obce - vytvářet podmínky pro posilování znalosti občanů o historických souvislostech a jejich vazbu na současné dění

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Spolek volejbal Lysice Horní náměstí 35, 679 71 Lysice - Lysice Detail