Klubík pro rodinu, z.s.

Název:Klubík pro rodinu, z.s.
Sídlo:V. Poláka 340, 273 42 Stehelčeves - Stehelčeves
IČO:19371128
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77740
Účel:

A) podpora slaďovaní rodinného a pracovního života, b) poskytování environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty, vedení k odpovědnosti za stav životního prostředí a jeho ochraně, c) naplňování pedagogické koncepce české republiky, d) poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti, e) zdravý vztah k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům, f) provozování služeb péče o dítě v dětské skupině, resp. provoz dětské skupiny

Předmět činnosti:

A) systematická práce s dětmi, b) pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, c) vydávání publikací a tematických materiálů, d) informační činnost, osvěta a konzultace, e) poskytování nástrojů sloužících rodičům k tomu, aby neztratili kontakt se svým zaměstnáním, f) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy, g) praktická ochrana přírody a krajiny, h) rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči i) šíření povědomí a osvěty o evropské unii a benefitech plynoucích ze členství v evropské unii j) podpora rovných příležitostí mužů a žen, k) podpora nediskriminačního přístupu ke vzdělání všech osob bez rozdílu věku, rasy a pohlaví, l) provozování služeb péče o dítě v dětské skupině, resp. provoz dětské skupiny