Název: Klub vášKA, z.s.
Sídlo: Lidická tř. 16, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
IČO: 09946900
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 16. 03. 2021
Spisová značka: L 8741 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel:A)vytvářet podmínky pro aktivní a smysluplné organizované i neorganizované trávení volného času dětí a mládeže, zvyšovat dostupnost pohybových aktivit, zajišťovat pestrou nabídku zájmových činností pro všechny věkové kategorie, a tím přispívat ke zlepšování životního stylu a zdraví společnosti, b)organizovat a provozovat sportovní a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktiv, a vytvářet pro tuto činnost materiální a tréninkové podmínky, c)podpora a rozvoj sportovních, kulturních a společenských aktivit rodičů, dospělých, mládeže a dětí v oblasti rekreačních a závodních sportů, cvičení dětí a rodičů, a výchovně vzdělávacích a volnočasových činností dětí, mládeže i celých rodin, d)vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, e)vytvářet veřejný prostor pro vzájemné setkávání členů i zájemců z řad veřejnosti, pro jejich komunikaci a vzdělávání, f)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, g)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, h)hájit zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, a s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci, i)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich další proškolování, j)dalšími formami své činnosti napomáhat k rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností