Klub seniorů Luká a její místní části, z.s.

Název:Klub seniorů Luká a její místní části, z.s.
Sídlo:Luká 80, 783 24 Luká
IČO:19433034
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:30.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20827
Účel:

Účelem spolku je vyvíjení činnosti zaměřené na podporu kulturních, sociálních a společenských potřeb seniorů a prohlubování vztahů mezi nimi

Předmět činnosti:

Spolek bude vyvíjet především tuto činnost: a) organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro své členy, b) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi a jednotlivci, c) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví a pod. v obci, d) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností