Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské z.s.

Název:Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské z.s.
Sídlo:Korunní 2569/108e, 101 00 Praha - Vinohrady
IČO:17548241
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76712
Účel:

Účel spolku, který taktéž vymezuje hlavní činnost spolku nevýdělečné povahy ve smyslu ustanovení § 217 odst. 1 občanského zákoníku, spočívá v uskutečňování aktivit spojených s podporou spolupráce rodičů a školy s cílem poskytnout kvalitní vzdělání pro každé dítě navštěvující základní školu věry čáslavské, jakož i podporou zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy. spolek se podílí na rozvoji mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů základní školy věry čáslavské, především v oblasti vzdělávání a kultury