Klub přátel Moravy, z.s.

Název:Klub přátel Moravy, z.s.
Sídlo:Za Beránkem 759, 339 01 Klatovy - Klatovy II
IČO:26605678
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:18.10.2002
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 3544
Účel:

Základním účelem a hlavní činností kpm je: - vyhledávat a poznávat nové kulturní, turistické i sportovní cíle cestovního ruchu v české republice, zejména na moravě - rozšiřovat znalosti lidového umění a folklóru v české republice i v zahraničí - získávat další zájemce z regionu i mimo něj, kteří by mohli kpm pomoci vyhledávat a poznávat nové kulturní i sportovní cíle - vést své členy a ostatní zájemce o kulturu, turismus i sport k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel - hájit zájmy svých členů - za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními zájmovými organizacemi i jednotlivci - dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví a podobně ve své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Jelikož je provozování hlavní činnosti kpm spojeno s náklady, může kpm vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti - to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku kpm