Klub horských sportů Praha z.s.

Název:Klub horských sportů Praha z.s.
Sídlo:Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17337020
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:16.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76513
Účel:

Provozování sportovních aktivit, turistiky a také osvětové a vzdělávací činnosti v rámci těchto aktivit

Předmět činnosti:

Provozovat a organizovat turistickou, lezeckou, ferratovou, alpinistickou, skialpinistickou, canyoningovou činnost

Vzdělávat své členy a ostatní zájemce v oblasti bezpečnosti v horách a v přírodě, prevence úrazů a eliminace rizik spojených s pohybem a pobytem v tomto prostředí

Vytvářet možnosti pro sportovní rozvoj svých členů a ostatních zájemců a podporovat je v činnosti

Vést své členy a ostatní zájemce o sport a pohyb v přírodě k dodržování ochrany přírody

Vést osvětovou činnost v oblasti environmentální výchovy a ochrany přírody

Provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti