Název: KARMA Project, z.s.
Sídlo: Nad Zlíchovem 464/26, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČO: 10832866
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 09. 05. 2021
Spisová značka: L 74854 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je: a) podpora edukační, kulturní a duchovní výměny mezi českou republikou a bhútánským královstvím za účelem vzájemného obohacování a inspirace b) podpora veřejně prospěšných, sociálních, vzdělávacích, zdravotnických, ekologických a humanitárních projektů a iniciativ v bhútánském království c) osvětová, vzdělávací, konzultační a publikační činnost na podporu humanity, solidarity, ohleduplnosti k lidem i přírodě a dalších hodnot založených na přístupu k vnímání světa perspektivou zákona příčiny a následků d) zvyšování povědomí o konceptu gross national happiness a podpora jeho celospolečenské aplikace jednotlivci, firmami, institucemi a veřejnou správou spolek: 1.zajišťuje finanční prostředky nezbytné pro realizaci projektů naplňujících účel spolku. 2.realizuje osvětové, vzdělávací a kulturní akce, přednášky a semináře, pořádá studijní stáže a pobyty. 3.realizuje publikační a osvětové činnosti. 4.poskytuje poradenství ohledně aplikace konceptu gross national happiness. 5.podporuje využití sociálních sítí a inovativních technologií pro komunikaci poslání spolku a vytváření partnerských platforem. 6.podporuje vytvoření bezplatné online aplikace dostupné široké veřejnosti pro podporu pozitivních změn na individuální i společenské úrovni (např. formou karmické kalkulačky). 7.rozvíjí další formy a konkretizace činností stanovené členskou schůzí a statutárním orgánem
ID datové schránky: vhh4csa
Příjem datových zpráv: Ne