Název: JUBELA asistence, z. ú.
Sídlo: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 10696792
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 24. 03. 2021
Spisová značka: U 946 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět podnikání:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:Vymezení účelu a předmětu činnosti získávání znalostí prostřednictvím vzdělávacích, sebepoznávacích a rozvojových aktivit k zajištění uplatnění ve společnosti a předcházení nezaměstnanosti. propagace a osvěta nutnosti soustavného vzdělávání a prohlubování kvalifikace s cílem udržení kroku s mladou generací a rychle se měnícími technologiemi. pomoc invalidům, důchodcům, ženám na mateřské a po mateřské, a jinak ohroženým a hendikepovaným skupinám se zařazením do společnosti
Statutární orgán - ředitel: ředitel: ing. marek laurenčík, mba., dat. nar. 9. září 1968 milíčova 2545/6, 796 01 prostějov den vzniku funkce: 24. března 2021 ing. marek laurenčík, mba
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel je statutárním orgánem ústavu. zastupuje ústav navenek, jedná jeho jménem a zajištuje naplňování účelu ústavu a řádné vedení účetnictví a všech zákonných povinností s jeho činností spojených. rozhoduje o provozních záležitostech ústavu, včetně přijímání a propouštění zaměstnanců