Josef Sousedík genius Valašska, z.s.

Název:Josef Sousedík genius Valašska, z.s.
Sídlo:Velký Skalník 359, 755 01 Vsetín - Vsetín
IČO:19190069
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20743
Účel:

Aktivity a podpora aktivit směřujících k uctění a připomenutí jména a památky, tj. odkazu a díla zapomenutého, ale velmi významného českého vynálezce a průmyslníka - josefa sousedíka

Předmět činnosti:

Pořádání vzpomínkových, osvětových, vzdělávacích akcí při příležitostech výročí souvisejících s životem josefa sousedíka a jeho odkazem

Přednášková, osvětová, informační a propagační činnost, besedy a výstavy tematicky související s osobností josefa sousedíka, s jeho jménem, vynálezectvím, technikou a technickými inovacemi

Studium života, díla a odkazu josefa sousedíka

Vydávání neperiodických tiskovin, brožur, publikací a materiálů, včetně zvukových, obrazových a zvukově - obrazových záznamů, přibližujících jméno, život, odkaz a dílo josefa sousedíka

Spolupráce s institucemi, školami, sdruženími a firmami tematicky souvisejícími s odkazem josefa sousedíka

Účast na společenských, kulturních a politických akcích k aktuálním výročím čr a sr

Založení muzea vynálezectví josefa sousedíka, jehož jádrem by byly jednak exponáty a originální technická řešení vynálezce josefa sousedíka, a také knihovna odborné literatury a článků o josefu sousedíkovi

Předávání odkazu josefa sousedíka mládeži, mladým technikům a širší veřejnosti