Jihomoravský venkov srdcem, z. s.

Název:Jihomoravský venkov srdcem, z. s.
Sídlo:Ulička I 209, 691 03 Rakvice - Rakvice
IČO:19127626
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28859
Účel:

Vytváření obecně prospěšné činnosti v oblasti kulturních, sportovních, celospolečenských a vzdělávacích akcí a také za účelem péče o životní prostředí

Podpora mezigeneračního setkávání

Činnost s dětmi a mládeží

Činnost se seniory

Spolupráce s obcí, jinými spolky, okolními obcemi (i v rámci přeshraniční spolupráce) a sdruženími v oblasti kultury, tradic, zábavy, sportu a životního prostředí