Jezdecká společnost Hejnice, z. s.

Název:Jezdecká společnost Hejnice, z. s.
Sídlo:Sídliště 536, 463 62 Hejnice - Hejnice
IČO:19315783
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:27.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13673
Účel:

Sdružení osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost

Předmět činnosti:

A) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ně materiální a technické podmínky b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení a vybavení, která vlastní nebo užívá e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v zs k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel. umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec f) hájit zájmy členů zs, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi (sportovními svazy apod.) i jednotlivci g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností