Jednota včelařů v Praze, z. s.

Název:Jednota včelařů v Praze, z. s.
Sídlo:Plaňanská 403/4, 108 00 Praha - Malešice
IČO:19226462
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77545
Účel:

Podpůrná činnost zejména administrativní povahy, jejímž smyslem je pomoc a usnadnění činnosti ostatních včelařských spolků

2.dalšími účely spolku jsou: a.hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství, b.svou činností vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelaření a odbornost svých členů, c.pořádat v souladu s právními předpisy chovatelská, vzdělávací, kulturní a školicí akce na zkvalitnění chovu včel, tlumení, likvidaci chorob a nákaz včel, podporu ochrany přírody a krajiny a udržitelného rozvoje, d.podporovat společenské aktivity k rozšíření spolkového života

Předmět činnosti:

1.administrativní a jiná pomoc zejména ostatním včelařským spolkům. 2.spolupráce s jinými subjekty obdobného zaměření k jednání s orgány veřejné správy. 3.informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací pro členy spolku. 4.účast v řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy včelařů, včel (opylovatelů) a ochrany přírody, krajiny a trvale udržitelného života v praze