International fund for aid, peace and development, Nadační fond

Název:International fund for aid, peace and development, Nadační fond
Sídlo:Krakovská 583/9, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17353033
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2167
Účel nadačního fondu:

Hlavním účelem nadačního fondu je shromažďování darů určených na pomoc potřebným státům, občanům potřebných států a obyvatelům území potřebných států a jejich poskytování potřebným. ve smyslu předchozí věty poskytuje nadační fond pomoc humanitární. za tímto účelem nadační fond poskytuje zejména, nikoli však výlučně, potraviny, léky, hygienické potřeby, oblečení a další finanční prostředky. nadační fond současně podporuje projekty související s výše uvedeným účelem. nadační fond v souladu se svým účelem dále podporuje projekty související s výše uvedeným účelem. nadační fond v souladu se svým účelem dále: a)podporuje a pomáhá v organizování vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí, které jakkoli souvisejí s účelem nadačního fondu, b)může podporovat a organizovat setkávání odborníků a osob s podobným smýšlením a zaměřením, c)může poskytovat také pomoc a podporu jiným nadačním fondům, nadacím nebo jiným charitativním organizacím. poskytováním pomoci a podporou se rozumí vedle finanční, tedy poskytnutí nadačního příspěvku, i podpora věcná, poradenská a konzultační zejména v oblasti právní, finanční a ekonomické. d)podporuje projekty a činnosti po celém světě, které pokrývají oblasti, jako je mírová bezpečnost, systém rychlé reakce, prevence a zprostředkování, boj proti terorismu, posilování partnerství mezi fondem a regionálními organizacemi, boj s chudobou, věda a technologie, malé a střední podniky, školství, zdravotnictví

Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor správa vlastního majetku

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
HOTEL DIANA s.r.o. Hůrská 496, 198 00 Praha - Kyje Detail
TTMoonAssets s.r.o. Pařížská 68/9, 110 00 Praha - Josefov Detail
Foreya s.r.o. Kunětická 2534/2, 120 00 Praha - Vinohrady Detail
Jelen Graphics s.r.o. Těšetice 26, 671 61 Těšetice Detail
CTC Marketing s.r.o. Ve studeném 650/10, 147 00 Praha - Braník Detail
Pragma Capital s.r.o. Na Moráni 1958/7, 128 00 Praha - Nové Město Detail
BMAT Estate s.r.o. Světova 523/1, 180 00 Praha - Libeň Detail
STALEVORA s.r.o. Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha - Nusle Detail
Družstvo U Železné lávky Kosárkovo nábřeží 127/1, 118 00 Praha - Malá Strana Detail
GB Labs k.s. Zahradní 2035/46g, 792 01 Bruntál - Bruntál Detail