Iniciativa nájemníků a nájemnic Praha, z.s.

Název:Iniciativa nájemníků a nájemnic Praha, z.s.
Sídlo:Hartigova 1978/234, 130 00 Praha - Žižkov
IČO:19868111
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.11.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 78277
Účel:

Základním účelem spolku a jeho cíli je zejména: a. sdružovat nájemníky a nájemnice, kteří chtějí zlepšovat své sociální postavení ve společnosti. b. vzdělávat nájemníky a nájemnice v otázkách nájemního bydlení. c. aktivně vystupovat na ochranu práv nájemníků a nájemnic. d. usilovat o posílení nájemnických práv a vytvářet podmínky pro rozvoj nájemnických iniciativ

Předmět činnosti:

Spolek realizuje svůj účel zejména následujícími hlavními činnostmi: a. zakládat a provozovat lokální nájemnické iniciativy v dalších městech české republiky, usilovat o jejich stabilizaci a rozvoj. b. zapojovat nájemníky a nájemnice do činnosti iniciativy. c. spolupracovat s dalšími spolky a institucemi s podobným odborným a zájmovým zaměřením. d. organizovat kampaně, petiční aktivity a další veřejné akce. e. organizovat vzdělávací a kulturní akce (přednášek, seminářů, workshopů apod.). f. informační a popularizační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, vytváření odborných textů. g. hájit zájmy členů a členek, poskytovat či zprostředkovat jim organizační, právní a poradenskou pomoc nebo konzultaci v právních oblastech. h. spolupráce s nájemnickými iniciativy v evropě i jinde po světě, podílení se na realizaci mezinárodních vzdělávacích výměn nájemnických iniciativ

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Spolek může k podpoře svých hlavních činností dle čl. 4 odst. 1 provozovat také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. vedlejším předmětem hospodářské činnosti spolku a jeho organizačních jednotek je: a. vydávat manuály, odbornou a organizační literaturu a zřizovat své webové stránky. b. organizovat vzdělávací a kulturní akce k podpoře činnosti iniciativy. c. vytvářet finanční fondy na podporu činnosti jednotlivých organizačních jednotek