Inclusive Future z.s.

Název:Inclusive Future z.s.
Sídlo:Kozlovská 181/25, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
IČO:19349726
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:06.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20831
Účel:

Spolek má za cíl podporovat aktivní mládež a posilovat mezinárodní integraci prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí založených na spolupráci, přátelství a společných zájmech a to vše inkluzivním přístupem. zaměřujeme se na vytvoření prostředí, ve kterém se každý člověk cítí vítán a má možnost plně se zapojit a rozvíjet své schopnosti a nadání. tímto způsobem se snažíme rozvíjet novou generaci lidí, kteří jsou navzájem propojeni a motivováni k aktivitám, které přináší prospěch nejen jim samým, ale i celé společnosti

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku smeřuje k uskutečnění účelu v čl. 3, co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a)praktická spolupráce s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni. b)pořádání seminářů a přednášek pro podporu volnočasových aktivit a vzdělávání v čr i v zahraničí. c)rozvoj aktivního životního stylu mládeže, organizačních, manažerských a komunikačních schopností mládeže a předávání znalostí prostřednictvím neformálního vzdělávání. d)poskytování poradenských a konzultačních služeb. e)organizace sportovních, kulturně společenských a environmentálních událostí a projektů podporujících zdraví. f)osvěty o programech eu a jiných organizaci. g)rozvoj sociální sítě (networking) a integrace mládeže na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni a vertikální úrovni mezi různými věkovými skupinami, stejně jako s organizacemi v čr a zahraničí. h)účast na mezinárodních akcích vedoucích k prohloubení vzájemného porozumění bez kulturních a rasových předsudků. i)podpora dobrovolnictví a zapojení dobrovolníků